Scroll Top
КАТЕГОРИИ

9 февруари 2024 г.

Forbes & Agri.bg – AGRI SUMMIT & AWARDS 2024
присъжда награди в 11 категории
„Фермер на 2024“

Спонсор на категорията

01_General_01b-Agropolichim-White2
В тази категория участват всички кандидати от секторните категории. Победител е кандидатът, събрал най-висок резултат от гласуването на журито и публиката от секторните категории.
„Дама – фермер на 2024“

В тази категория участват всички кандидати от секторните категории. Победител е дамата, събрала най-висок резултат от журито и публиката в секторните категории.

Секторни категории
„Животновъд на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_04-HL-TopMix_White

Наградата се връчва на животновъди и пчелари.

Критерии за участие:

 • Регистриран земеделски производител – биологично или конвенционално направление.
 • Действаща животновъдна ферма – говеда, овце, кози, магарета – млечно или месно направление, свине, птици от поне 2 години или действащ пчелин от поне 2 години.
„Зърнопроизводител на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_01-BASF_White

 Наградата се връчва на производители на зърнено-житни и маслодайни култури.  

Критерии за участие:

 • Регистриран земеделски производител – биологично или конвенционално направление.
 • Действащо стопанство със зърнено-житни и маслодайни култури от поне 2 години.
„ЛОЗАРО-ОВОЩАР НА 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_02-Satnet_White

Наградата се връчва на производители на плодове, черупкови плодове, гъби, лозари, овощари.

Критерии за участие:

 • Регистриран земеделски производител – биологично или конвенционално направление.
 • Действащо стопанство с овощни, ягодоплодни, черупкови плодове, лозя, гъби от поне 2 години.
„Градинар на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_10-Koten_White-Category
Наградата се връчва на производители на зеленчуци, тютюн, етерично-маслени култури, влакнодайни култури, билки и подправки.

Критерии за участие:

 • Регистриран земеделски производител – биологично или конвенционално направление.
 • Действащо стопанство със зеленчуци, тютюн, етерично-маслени култури, влакнодайни култури, билки и подправки от поне 2 години.
Награди за иновации, устойчивост
“ESG ферма на 2024”

Спонсор на категорията

02_With-Support_03-DSK-Bank_WhiteWhite-Category
Наградата се връчва на производител, който полага усилия за опазване на околната среда.

Критерии за участие:

 • Регистриран земеделски производител – биологично или конвенционално направление.
 • Действащо стопанство, без значение от сектора, от поне 2 години.
 • Да представи какви устойчиви земеделски практики, работещи в хармония с околната среда прилага. Например: Използване на регенеративно земеделие, биоразнообразие, здраве на почвата, управление на водите и възобновяема енергия, др.
„Млад фермер на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_06-YARA_White
Наградата се връчва на фермери до 40-годишна възраст.

Критерии за участие:

 • Регистриран земеделски производител – биологично или конвенционално направление.
 • Възраст до 40 години.
 • Действащо стопанство, без значение от сектора, от поне 2 години
NextGen на 2024“

Спонсор на категорията

01b_General_01-EIB_White-Category
Наградата се връчва на фермери, които са добър пример за приемственост в аграрния бизнес на едно семейно стопанство.

Критерии за участие:

 • Регистриран земеделски производител – биологично или конвенционално направление.
 • Във фермата трябва да участват няколко поколения от едно и също семейство.
 • Действащо стопанство, без знание в кой сектор, от поне 2 години.
„Иноватор на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_07-Green-Ground_White-Category
Наградата се дава на фермер, който прилага дигитални и иновативни решения и услуги в стопанството си, с което повишава своята ефективност и рентабилност.

Критерии за участие:

 • Регистриран земеделски производител – биологично или конвенционално направление.
 • Действащо стопанство без значение от сектора от поне 2 години.
 • Да може да докаже наличието и използването на дигитални и/или иновативни решения, услуги или технологии в стопанството.
„Agri партньорство на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_03-DSK-Bank_WhiteWhite-Category
Награда за сдружаването в сектора: организации на производители, групи на производители и кооперации.

Критерии за участие:

 • Регистрирана група или организация на производители, или кооперация – биологично или конвенционално направление.
 • Представяне на дейността, сектора и сферата на работа на организацията – колко членове има, какви услуги групата/организацията/кооператива предлага за членовете си.
 • Визия за развитието на този вид сдружаване между фермери.
С генералната подкрепа на:

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПАРТНЬОР:

С подкрепата на:

В партньорство с:

С медийната подкрепа на:

Под патронажа на:

оРГАНИЗАТОРИ