Scroll Top
AGRI SUMMIT & AWARDS 2024
Благодарим ви за интереса.
Гласуването за Agri Awards 2024 приключи.
Награждаването на победителите ще се състои на 9 февруари в Grand Hotel Millennium Sofia.
С генералната подкрепа на:

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПАРТНЬОР:

С подкрепата на:

В партньорство с:

С медийната подкрепа на:

Под патронажа на:

оРГАНИЗАТОРИ