Scroll Top
ГЛАСУВАНЕ ОТ ПУБЛИКАТА

21 декември 2023 г. – 26 януари 2024 г.

Forbes & Agri.bg – AGRI SUMMIT & AWARDS 2024
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СВОЯ ФАВОРИТ
Имате възможността да подкрепите фермерите, които според вас заслужават да бъдат отличени, като гласувате за тях в нашия сайт. Вижте категориите:
Секторни категории
„Животновъд на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_04-HL-TopMix_White

Наградата се връчва на животновъди и пчелари.

„Зърнопроизводител на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_01-BASF_White

 Наградата се връчва на производители на зърнено-житни и маслодайни култури.  

„ЛОЗАРО-ОВОЩАР НА 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_02-Satnet_White

Наградата се връчва на производители на плодове, черупкови плодове, гъби, лозари, овощари.

„Градинар на 2024“
Наградата се връчва на производители на зеленчуци, тютюн, етерично-маслени култури, влакнодайни култури, билки и подправки.
Награди за иновации, устойчивост
“ESG ферма на 2024”
Наградата се връчва на производител, който полага усилия за опазване на околната среда.
„Млад фермер на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_06-YARA_White
Наградата се връчва на фермери до 40-годишна възраст.
NextGen на 2024“
Наградата се връчва на фермери, които са добър пример за приемственост в аграрния бизнес на едно семейно стопанство.
„Иноватор на 2024“
Наградата се дава на фермер, който прилага дигитални и иновативни решения и услуги в стопанството си, с което повишава своята ефективност и рентабилност.
„Agri партньорство на 2024“

Спонсор на категорията

02_With-Support_03-DSK-Bank_WhiteWhite-Category
Награда за сдружаването в сектора: организации на производители, групи на производители и кооперации.
Големи награди
„Фермер на 2024“

Спонсор на категорията

01_General_01b-Agropolichim-White2
В тази категория участват всички кандидати от секторните категории. Победител е кандидатът, събрал най-висок резултат от гласуването на журито и публиката от секторните категории.
„Дама – фермер на 2024“

В тази категория участват всички кандидати от секторните категории. Победител е дамата, събрала най-висок резултат от журито и публиката в секторните категории.

С генералната подкрепа на:

С подкрепата на:

В партньорство с:

С медийната подкрепа на:

Под патронажа на:

оРГАНИЗАТОРИ: